AUTOSPORT A TUNING

Programy Do PC

Návody Na VT(Virtual Tuning)1

Návody Na VT(Virtual Tuning)1:

Návod 11: Instalace mřížky do nárazníku:

Krok 1 - vzorek mřížky

Klikni pro zvětšení

Krok 1 - vzorek mřížky

Nejdříve je potřeba definovat vzorek mřížky nebo tahokovu. Samotný vzorek si můžete odněkud stáhnout a nebo sami vytvořit (příklad můžete vidět na obrázku, který je ovšem značně zvětšený). Poté najedeme do nabídky Úpravy a zvolíme Definovat vzorek.

Krok 2 - vyplnění plochy vzorkem

Klikni pro zvětšení

Krok 2 - vyplnění plochy vzorkem

Otevřeme si obrázek s vozem, vytvoříme si novou vrstvu a tentokrát z nabídky Úpravy zvolíme Vyplnit. Nezapomeňte vybrat požadovaný vzorek.

Krok 3 - vyplnění plochy vzorkem - výsledek

Klikni pro zvětšení

Krok 3 - vyplnění plochy vzorkem

Na obrázku můžete spatřit výsledek předchozího kroku.

Krok 4 - snížení krytí vrstvy

Klikni pro zvětšení

Krok 4 - snížení krytí vrstvy

Snížíme krytí vrstvy s mřížkou přibližně na 30%.

Krok 5 - přizpůsobení mřížky

Klikni pro zvětšení

Krok 5 - přizpůsobení mřížky

Nyní je potřeba mřížku přizpůsobit velikosti obrázku, jelikož "oka" jsou moc velká. To provedeme pomocí nabídky Úpravy-Transformovat-Změnit velikost. Při zmenšování držte klávesu Shift pro zachování poměru stran, jinak dojde k deformaci celé mřížky. Zároveň to se zmenšením moc nepřežeňte, jinak rovněž hrozí deformace.

Krok 6 - označení průduchů

Klikni pro zvětšení

Krok 6 - označení průduchů

Zneviditelníme vrstvu s mřížkou a označíme si v nárazníku průduchy pro nasávání vzduchu. K tomu můžeme využít např. nástroj Mnohoúhelníkové laso.

Krok 7 - ořezání mřížky

Klikni pro zvětšení

Krok 7 - ořezání mřížky

Vrstvu s mřížkou uděláme opět viditelnou a změníme její krytí na 80%. Z nabídky Výběr zvolíme Doplněk a poté stiskneme klávesu Delete. Mřížka zůstane jen uvnitř selekce, přesně tak, jak to potřebujeme. Zopakujeme úkon Výběr-Doplněk, abychom v následujícím kroku kreslili uvnitř selekce a ne kolem ní.

Krok 8 - dokreslení stínů

Klikni pro zvětšení

Krok 8 - dokreslení stínů

Aby mřížka vypadala co nejreálněji, je potřeba dokreslit stíny nástrojem Štětec. Volte stopu s rozostřenými okraji, případně si můžete pomoci nástrojem Rozmazání.

Krok 9 - hotovo

Klikni pro zvětšení

Krok 9 - hotovo

Hotovo! Mřížkou můžete vyplnit i prostor po masce, obdobně jako tomu je na obrázku. Při instalaci mřížky je potřeba volit vhodný vzorek, určitý cvik chce i nakreslení stínů, ovšem vše se dá hravě zvládnout během několika chvil.

Návod 10 : Zmena Pozadí Obrázku:

Krok 1 - Označení objektu

Klikni pro zvětšení

Krok 1 - Označení objektu

Označíme si vůz nějak podobně jako je na obrázku.

Krok 2 - Přenesení objektu

Klikni pro zvětšení

Krok 2 - Přenesení objektu

Do vybraného pozadí si vůz zkopírujeme pomocí kombinace Ctrl+C a Ctrl+V.

Krok 3 - Úprava prosklení vozu - část 1.

Klikni pro zvětšení

Krok 3 - Úprava prosklení vozu - část 1.

Ty části pozadí, které jsou vidět přes skla vozu označíme např. Mnohoúhelníkovým lasem.

Krok 4 - Úprava prosklení vozu - část 2.

Klikni pro zvětšení

Krok 4 - Úprava prosklení vozu - část 2.

Přeneseme se do vrstvy s pozadím, použijeme kombinaci Ctrl+C a poté se vrátime k vrstvě s vozem a dokončíme kopírování kombinací Ctrl+V. Vytvořila se tak nová vrstva s jakoby prosvítajícím pozadím.

Krok 5 - Úprava prosklení vozu - část 3.

Klikni pro zvětšení

Krok 5 - Úprava prosklení vozu - část 3.

Změníme krytí této vrstvy přibližně na 10%.

Krok 6 - Hotovo

Klikni pro zvětšení

Krok 6 - Hotovo

A máme hotovo. Výměna pozadí se zdá být velmi jednoduchá, ale vždy je třeba tento krok zvážit a neměnit pozadí za každou cenu. Největší pozornost byste měli věnovat samotnému výběru pozadí, protože by mělo zhruba korespondovat se stíny a osvětlením vozu, aby vše jako celek působilo co nejreálněji.

Návod 9 : Instalace Nápisů na Karosérii:

Krok 1 - Výběr vzoru

Klikni pro zvětšení

Krok 1 - Výběr vzoru

V prvním kroku si vybreme logo či nápis, které budeme chtít nainstalovat na náš vůz. Dbejme na písmo, které by mělo být s pozadím v co největším kontrastu, pak totiž nemusíme každé písmenko pracně označovat, ale použijeme nástroj Kouzelná hůlka, který nám celou selekci velmi usnadní.

Krok 2 - Přenos loga do obrázku

Klikni pro zvětšení

Krok 2 - Přenos loga do obrázku

Zkopírujeme logo (Ctrl+C a Ctrl+V) do upravovaného obrázku.

Krok 3 - Uprava vzoru

Klikni pro zvětšení

Krok 3 - Uprava vzoru

Pomocí nabídky Úpravy > Transformovat > Deformovat přizpůsobíme nápis tak, aby souhlasil s perspektivou vozu.

Krok 4 - Příprava vzoru

Klikni pro zvětšení

Krok 4 - Příprava vzoru

Opět označíme celý nápis, vypneme viditelnost vrstvy, přemístíme se do vrstvy s vozem a zmáčkneme známou kombinaci Ctrl+C a Ctrl+V. Pokud jste postupovali správně, měla by se vytvořit nová vrstva s nápisem ve stejné barvě jako karoserie vozu.

Krok 5 - Příprava vzoru - dokončení

Klikni pro zvětšení

Krok 5 - Příprava vzoru - dokončení

Dále z nabídky Obraz > Přizpůsobení zvolíme odbarvit a již vidíme nápis, který má stejné stíny jako karoserie.

Krok 6 - Dokončení úpravy vzoru

Klikni pro zvětšení

Krok 6 - Dokončení úpravy vzoru

Nakonec už jen stačí nápis přebarvit na Vámi požadovanou barvu (např.: Obraz > Přizpůsobení > Vyvážení barev nebo Odstín a Sytost)

Krok 7 - Hotovo

Klikni pro zvětšení

Krok 7 - Hotovo

Tento návod Vám poslouží nejen na instalování reálně vypadajících log firem a produktů, ale také vinylů.
A jako vždy - dbejte na staré dobré heslo: Méně znamená někdy více. V případě různých nápisů to platí dvojnásob!

Návod 8 : Vytvoření Carbonové Kapoty:

Krok 1 - Carbon - vzor

Klikni pro zvětšení

Krok 1 - Carbon - vzor

Ze všeho nejdřív si stáhněte carbonový vzor.

Krok 2 - Označení kapoty vozu

Klikni pro zvětšení

Krok 2 - Označení kapoty vozu

Na upravovaném voze si označíme kapotu např. Mnohoúhelníkovým lasem...

Krok 3 - Příprava kapoty

Klikni pro zvětšení

Krok 3 - Příprava kapoty

Vytvoříme si novou vrstvu s kapotou, kterou následně odbarvíme - Obraz > Přizpůsobení > Odbarvit

Krok 4 - Přenesení vzoru

Klikni pro zvětšení

Krok 4 - Přenesení vzoru

Otevřeme si stáhnutý vzorek, zvolíme Výběr-Vybrat vše. Dále je potřeba vzorek zkopírovat do upravovaného obrázku, takže zmáčkneme kombinaci Ctrl+C...

Krok 5 - Přenesení vzoru - dokončení

Klikni pro zvětšení

Krok 5 - Přenesení vzoru - dokončení

...a dokončíme kopírování stisknutím Ctrl+V.

Krok 6 - Nastavení vrstvy

Klikni pro zvětšení

Krok 6 - Nastavení vrstvy

Místo režimu vrstvy Normální zvolíme Překrýt.

Krok 7 - Výsledná vrstva

Klikni pro zvětšení

Krok 7 - Výsledná vrstva

Takhle nějak by se měla změnit vrstva se vzorkem.

Krok 8 - Dokončovací práce

Klikni pro zvětšení

Krok 8 - Dokončovací práce

Nakonec ořízneme vzorek dle kapoty a v případě potřeby upravíme jas a kontrast kapoty (Obraz-Přizpůsobení-Jas a Kontrast).

Krok 9 - Hotovo

Klikni pro zvětšení

Krok 9 - Hotovo

Finální výsledek... . Při tvorbě carbonové kapoty dbejte na přesnost hran upravované plochy. I když vše vypadá snadno, i zde je platno pravidlo - Dvakrát měř a jednou řež!

Návod 7 : Zmena Barvy Auta:

Krok 1 - Označení plochy

Klikni pro zvětšení

Krok 1 - Označení plochy

Označíme si celou karoserii nebo její část jako v našem případě. Pokud jsme si vědomi, že selekci ještě dále použijeme, je dobré si ji uložit (Výběr-Uložit výběr).

Krok 2 - Odbarvení

Klikni pro zvětšení

Krok 2 - Odbarvení

Vytvoříme si novou vrstvu (kombinace Ctrl+C a Ctrl+V) a následně ji odbarvíme pomocí nabídky Obraz-Přizpůsobení-Odbarvit.

Krok 3 - "Lakování" vozu

Klikni pro zvětšení

Krok 3 - "Lakování" vozu

Nyní máme více možností jak danou část přebarvit. Asi nejjednoduší je zvolit Obraz-Přizpůsobení-Vyvážení barev a pomocí jezdců požadovanou barvu vyhledat a nebo zvolíme z té samé nabídky Odstín a Sytost, zatrhneme Kolorovat a opět barvu vyhledáme.

Krok 4 - Výsledek

Klikni pro zvětšení

Krok 4 - Výsledek

Nějak takto může vypadat výsledek Vašeho lakování:)
Při VT je barvení velice důležité, zvláště pak výběr barvy, která následně razantním způsobem ovlivňuje celkovou kvalitu vaši úpravy. Vždy se snažte o citlivou volbu nové barvy. Při dodržení estetických pravidel vás úspěch nemine:)

Žádné komentáře